Basic


Program BASIC je nastavený na potreby tých, ktorí majú popri stálych a overených obchodných partneroch potrebu rozširovania svojho obchodného záberu. Potrebujú vynaložiť svoj čas na rozširovanie podnikateľských aktivít, ale nemajú čas prehľadávať rôzne informačné zdroje pre podporu bezpečnosti svojho podnikania. Zadaním IČO, alebo obchodného názvu môžu ľahko sledovať spoľahlivosť svojich stabilných partnerov a v okamihu si overiť všetky dostupné informácie o potenciálnom obchodnom partnerovi už v priebehu rokovania.

Program BASIC Vám garantuje nepretržitý prístup k aktuálnym a overeným informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni na celých 12 mesiacov. Používatelia tohto programu ocenia náš férový postoj k ich potrebám a pokiaľ im nepostačuje nastavený mesačný limit, môžu rozšíriť rozsah služby podľa vlastnej potreby. Pre technickú podporu majú k dispozícii zákaznícke centrum v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

sap - spravodajská analýza podniku


umožňuje vyhľadať subjekt podľa IČO, alebo obchodného názvu. Poskytuje komplexné faktografické, kontaktné, analytické, marketingové a rizikové informácie o ekonomicky aktívnom, ale i neaktívnom subjekte s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Analýze. Akýkoľvek blok analýzy je možné exportovať do XML formátu.

sap / report - spravodajská analýza podniku


poskytuje údaje o subjektoch (právnických a fyzických osobách) s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Reporte a to v nasledujúcom obsahu: 1.Identifikačné údaje; 2.Hospodárska činnosť subjektu; 3.Rýchly prehľad (posledné účtovné obdobie); 4.Zmeny za posledných 12 mesiacov; 5.SIMS Rating; 6.Vybrané finančné ukazovatele; 7.Vybrané pomerové ukazovatele; 8.Platobná disciplína – záväzky voči vybraným veriteľom, exekúcie, nelegálne zamestnávanie; 9.Účtovné závierky; 10.Právne a majetkové údaje; 11.Záložné práva; 12.Eurofondy a štátne zákazky; 13.Register zmlúv; 14.Prepojenie osôb a majetku; 15.Konečný užívateľ výhod; 16.Personálne údaje; 17.Doplňujúce údaje – banky, poisťovne a leasingové spoločnosti; 18.Zahraničný obchod; 19.Mediálne informácie; 20.Komentáre SIMS; a iné informácie. Umožňuje export Reportu do XML a účtovných závierok do XLS

Objednávka prezentácie

Poznámka: Ďalšie aktuálne údaje o spoločnosti si SIMS vyhľadá vo svojich databázach.