Starter


Program STARTER je nastavený na potreby tých, ktorí majú stálych a overených obchodných partnerov, ich záber je stabilný a cielený, avšak nemajú čas prehľadávať rôzne informačné zdroje pre podporu bezpečnosti svojho podnikania. Ošetria si takto trvanie spoľahlivosti svojich stabilných partnerov a v okamihu si overia všetky dostupné informácie na partnera už v priebehu rokovania jednoduchým zadaním IČO, alebo obchodného názvu.

Programom STARTER získate garantovaný prístup k aktuálnym a overeným informáciám 24 hodín denne, 7 dní v týždni na celých 12 mesiacov. Pre technickú podporu majú k dispozícii zákaznícke centrum v pracovných dňoch od 8:00 do 16:00.

sap - spravodajská analýza podniku


umožňuje vyhľadať subjekt podľa IČO, alebo obchodného názvu. Poskytuje komplexné faktografické, kontaktné, analytické, marketingové a rizikové informácie o ekonomicky aktívnom, ale i neaktívnom subjekte s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Analýze. Akýkoľvek blok analýzy je možné exportovať do XML formátu.

sap / report - spravodajská analýza podniku


poskytuje údaje o subjektoch (právnických a fyzických osobách) s možnosťou individuálneho nastavenia preferencií obsahu – vlastného zoradenia blokov v Reporte a to v nasledujúcom obsahu: 1.Identifikačné údaje; 2.Hospodárska činnosť subjektu; 3.Rýchly prehľad (posledné účtovné obdobie); 4.Zmeny za posledných 12 mesiacov; 5.SIMS Rating; 6.Vybrané finančné ukazovatele; 7.Vybrané pomerové ukazovatele; 8.Platobná disciplína – záväzky voči vybraným veriteľom, exekúcie, nelegálne zamestnávanie; 9.Účtovné závierky; 10.Právne a majetkové údaje; 11.Záložné práva; 12.Eurofondy a štátne zákazky; 13.Register zmlúv; 14.Prepojenie osôb a majetku; 15.Konečný užívateľ výhod; 16.Personálne údaje; 17.Doplňujúce údaje – banky, poisťovne a leasingové spoločnosti; 18.Zahraničný obchod; 19.Mediálne informácie; 20.Komentáre SIMS; a iné informácie. Umožňuje export Reportu do XML a účtovných závierok do XLS

Objednávka prezentácie

Poznámka: Ďalšie aktuálne údaje o spoločnosti si SIMS vyhľadá vo svojich databázach.