DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Odborári košických oceliarní U. S. Steel vyhlásili štrajkovú pohotovosť. Dôvodom je, že ani po piatich kolách kolektívneho vyjednávania o obsahu mzdového Dodatku č. 1 k platnej kolektívnej zmluve sa zamestnanci a zamestnávateľ nedohodli. (TASR) | Sandberg Capital, ktorý vedie bývalý partner J&T Martin Fedor, kupuje menšinový podiel 40 % v českej firme Daktela, ktorá sa špecializuje na digitalizáciu komunikácie firiem so zákazníkmi. Väčšinovými vlastníkmi zostávajú zakladatelia Richard Baar a David Hájek. (Denník N) | Výrobca priemyselných adhezívnych komponentov, spoločnosť Gergonne Slovensko, plánuje v horizonte najbližších dvoch rokov prijať 40 nových zamestnancov. Ide o výsledok investície 3 mil. € do rozšírenia výrobných a skladových priestorov v ich závode v Liptovskom Mikuláši. (TASR) | Pološtátna firma ZSE Energia, ktorú manažérsky ovláda nemecký E.ON, chce budovať batériové úložiská za 300 mil. €, čo je najväčšia ohlásená investícia v slovenskej energetike za posledných 10 rokov. Úlohou batérií bude v čase prebytku nasať elektrinu zo siete, uskladniť ju a pustiť naspäť v čase nedostatku. (Denník N) | Zbrojárska skupina Omnipol s maďarským investorom získa od česko-slovenskej investičnej skupiny Penta nielen výrobcu lietadiel Aero Vodochody, ale aj vodochodské letisko. Transakcia by sa mala zrealizovať v priebehu augusta. (Hospodárske noviny) | Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO) uložil Slovenskej pošte za porušenie postupov pri verejnom obstarávaní v roku 2017 a z toho vyplývajúce nesprávne stanovenia predpokladanej hodnoty zákazky pokutu v celkovej výške 615 tis. €. Pošta sa podľa ÚVO vyhla verejnému obstarávaniu s postupom pre zadávanie nadlimitnej zákazky. (TASR) | Spoločnosti Eurolab Lambda vzrástol vlani zisk 117-násobne, najmä vďaka tomu, že vyhrala verejné zákazky na dodávky testov. Eurolab Lambda mal vlani zisk 3,72 mil. €, kým rok predtým len 32 tis. €. Tržby firme vzrástli približne 12-násobne a presiahli hranicu 55,5 mil. €. (SME) | Ekonomika Slovenskej republiky v tomto roku vzrastie o 4,5 %. Oznámil to guvernér Národnej banky Slovenska (NBS). Centrálna banka ďalej odhaduje, že v roku 2022 hrubý domáci produkt medziročne vzrastie o 5,9 % a v roku 2023 o 3,8 %. Práve v roku 2023 by sa Slovensko podľa predikcií NBS malo dostať na predkrízovú trajektóriu. (TASR) | Finančná správa (FS) SR preverovala uplatňovanie odpočtu dane z pridanej hodnoty (DPH) v súvislosti s obstaraním nehnuteľnosti. Kontrolóri vykonali zisťovanie u 60 subjektov, pričom porušenie zákona odhalili v 21 prípadoch. Do štátneho rozpočtu kontrola priniesla 389 000 €. (Pravda) | V parlamente sa do druhého čítania dostala novela o významných investíciách. Upraví vzťahy súkromníkov k pozemkom. Už nebude možné vyvlastňovať pozemky súkromným investorom, ale výhradne štátnymi organizáciami. (Hospodárske noviny) | Preprava tovaru prostriedkami nákladnej dopravy dosiahla v apríli tohto roka 21,9 milióna ton a medziročne vzrástla o 14,7 %. Napriek vyššiemu prírastku nedosiahla predpandemickú úroveň, keď jej aktuálny objem bol o 11 % nižší ako v apríli 2019. (TASR) | Slovensko pravdepodobne nedostane z Európskej únie na financovanie plánu obnovy 6,3 mld. €, ale možno až o 900 mil. € menej. Krátenie financií má vyplývať z lepších makroekonomických výsledkov krajiny za rok 2020. Uviedol to minister financií. (www.openiazoch.sk) | Pandémia naštartovala ľudí k poctivejšiemu triedeniu. Objem vytriedeného odpadu v roku 2020 medziročne stúpol o 13 %. Podľa odpadovej spoločnosti Envi-Pak sa pozitívny trend dá očakávať aj v ďalších rokoch a veľmi pomôže zber kuchynského odpadu. (www.euractiv.sk) | Nálada spotrebiteľov v eurozóne sa opäť zlepšila a po 2,5-ročnom maxime v máji sa tento mesiac posunula na najvyššiu úroveň za 3,5 roka. Zlepšenie nálady spotrebiteľov zaznamenala aj celá Európska únia. (SME) |

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania sa a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME

SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.

 • Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.

 • SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.

 • SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.

 • SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.

 • ADRIANA TINKOVÁ

  riaditeľka pre financie, služby a právnu podporu

  „Všetci chceme to isté, odlišnosťou získať konkurenčnú výhodu a vylepšiť svoje postavenie na trhu.
  My pomáhame vytvárať prostredníctvom detailov vzťahy. Úspech našich klientov nie je náhoda.“

 • JANA KUBOVÁ

  riaditeľka útvaru obchodu

  „Každý, kto je úspešný, v niečom vyniká a aj preto sa obchodné spravodajstvo muselo stať súčasťou moderného marketingu.
  Spoločne tvoríme vašu stratégiu domácich obchodných záujmov.“

 • KATARÍNA VALACHOVÁ

  riaditeľka útvaru spracovania údajov

  „Popri autorizácii dát spolupracujeme s profesionálmi v celej krajine každý deň.
  Poskytujeme im širokú škálu služieb, ktorými sa spájame za účelom rozvoja ich životne dôležitej obchodnej infraštruktúry.“

"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"


"Nikto nie je sám dosť múdry"

AKTÍVNE PODNIKY

SUBJEKTY V KRÍZE

EXPORTÉRI

ImportériFirmy s vlastníkom z Cypru

Firmy s vlastníkom z Česka

Firmy s vlastníkom z Maďarska

Firmy s vlastníkom z Poľska