ČO JE TO PLATFORMA SiMS ?

Platforma SiMS je moderným interaktívnym nástrojom napomáhajúcim vyhľadávať a nadväzovať nové obchodné príležitosti. Umožňuje komplexný pohľad na potenciálnych a súčasných zákazníkov patriacich do podnikateľského prostredia. Poskytuje odpovede na otázky súvisiace s prípadnými rizikami vychádzajúcimi zo zákazníckych vzťahov v podnikateľskom prostredí.

ČO OBSAHUJE ?


Platforma SiMS obsahuje predovšetkým presné a overené údaje obchodného, ekonomického, majetkového a hospodárskeho charakteru spojené do logických celkov s možnosťou vlastného usporiadania ich poradia v reporte. Komprimuje v sebe množstvo analytických, aktuálnych a historických informácií z vlastných, ako i zo všetkých dostupných informačných a spravodajských servisov, systémov a databánk na trhu.

ČO PRINÁŠA ?


Platforma SiMS prináša predovšetkým profesionálne spracovanie dát, ich premenu na informácie a s tým spojenú úsporu času a finančných prostriedkov, zároveň i možnosť zefektívnenia práce v oblasti marketingu, obchodu a riadenia rizík spojených s kredibilitou zákazníkov.

V ČOM JE
VÝNIMOČNÁ ?

Platforma SiMS obsahuje informácie zo všetkých dostupných informačných zdrojov, ktoré sú dopĺňané informáciami získanými vlastnou investigatívnou a analytickou činnosťou. Kompiláciou vyššie uvedených zdrojov a činností poskytuje informácie, ktoré nie sú dostupné v žiadnom inom informačnom zdroji v SR. Informácie sú štandardne exportovateľné do formátu XLS.

Prečo si zvoliť Platformu SiMS?

SME HRDÍ, ŽE SA PODIEĽAME NA ÚSPECHU NAŠICH KLIENTOV.

Naši klienti využívajú služby Platformy SiMS predovšetkým na podporu rozhodovacích procesov, na vytváranie nových obchodných vzťahov a na posilnenie podnikových záujmov.

Podpora pre rozhodovacie procesy99%
Pomoc pri vytváraní nových obchodných vzťahov95%
Posilnenie podnikových záujmov85%


Prostredníctvom SiMS máte prístup k najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR.
Radi by sme mali príležitosť presvedčiť vás o tom, že práca s množstvom informácií zo spravodajstva SIMS môže byť rýchla a ľahká.


Dáta, ktoré vám poskytneme prostredníctvom SiMS, nikdy nestarnú, počas zmluvnej spolupráce vám ich automaticky a bezplatne aktualizujeme.


Zo spravodajstva SiMS si môžete na pár kliknutí doplniť vlastné databázy o naše aktuálne dáta, na ktorých budujú svoje nové obchodné vzťahy stovky najúspešnejších.


Nemusíte vedieť programovať, stačí, aby ste „naklikali“ vašu požiadavku na informácie, ktoré potrebujete a poslali nám ju.


Kto sme

SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.

 • Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.

 • SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.

 • SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.

 • SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.

 • ADRIANA TINKOVÁ

  riaditeľka pre financie, služby a právnu podporu

  „Všetci chceme to isté, odlišnosťou získať konkurenčnú výhodu a vylepšiť svoje postavenie na trhu.
  My pomáhame vytvárať prostredníctvom detailov vzťahy. Úspech našich klientov nie je náhoda.“

 • JANA KUBOVÁ

  riaditeľka útvaru obchodu

  „Každý, kto je úspešný, v niečom vyniká a aj preto sa obchodné spravodajstvo muselo stať súčasťou moderného marketingu.
  Spoločne tvoríme vašu stratégiu domácich obchodných záujmov.“

 • KATARÍNA VALACHOVÁ

  riaditeľka útvaru spracovania údajov

  „Popri autorizácii dát spolupracujeme s profesionálmi v celej krajine každý deň.
  Poskytujeme im širokú škálu služieb, ktorými sa spájame za účelom rozvoja ich životne dôležitej obchodnej infraštruktúry.“

"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"


"Nikto nie je sám dosť múdry"

AKTÍVNE PODNIKY

SUBJEKTY V KRÍZE

EXPORTÉRI

ImportériFirmy s vlastníkom z Cypru

Firmy s vlastníkom z Česka

Firmy s vlastníkom z Maďarska

Firmy s vlastníkom z Poľska