DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) podpísali zmluvu na spracovanie projektovej dokumentácie k rekonštrukcii Marcheggského mosta na úseku medzi bratislavskou Devínskou Novou Vsou a štátnou hranicou s Rakúskom. Zákazka má hodnotu 427 tis. €. (www.openiazoch.sk) | Jeden z najväčších producentov vajec u nás, firma Babičkin dvor, má v pláne zamerať sa na výrobu potravinárskych produktov z vajec. Vybuduje melanžáreň na spracovanie tekutej vaječnej hmoty, ktorú využíva pekárenský priemysel. Plánuje do nej investovať takmer 2,1 mil. €. (Hospodárske noviny) | Firma ECO Recycling Services chce v obci Orovnica vybudovať Mobilné stredisko obehového hospodárstva zamerané na spracovanie stavebných odpadov. Investíciu firma vyčíslila na 4,8 mil. €. (TASR) | Spoločnosť Nafta posilňuje pozíciu na Ukrajine. Uzavrela dohodu s firmou Cub Energy Inc. a má sa stať jediným vlastníkom licencie na prieskum a ťažbu uhľovodíkov v oblasti Užhorodu. (Hospodárske noviny) | Lesy Slovenskej republiky dostali od Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) pokutu za porušenie zákona o verejnom obstarávaní. ÚVO udelil firme pokutu v sume takmer 158 tis. €. (Trend) | Poslednou záchranou pre krachujúce chemické podniky Chemko Slovakia, Ekologické služby, TP2 a Chemstroj finančníka Mária Hoffmanna má byť ich predaj investorom. České firmy Kaprain a Agrofert, ktoré investujú na Slovensku, však záujem nemajú. (Denník N) | Tržby v maloobchode v marci 2021 o 0,3 % presiahli úroveň predchádzajúceho roka, marec 2020 však už bol zasiahnutý pandémiou. Rozhodujúce tržby hypermarketov boli nižšie ako pred rokom, naopak, výrazne vyššie boli tržby za internetové nákupy a zásielkové služby. Vlani vzniklo u nás 4 411 nových maloobchodných subjektov, v roku 2019 ich bolo 4 229. (SIMS/ŠÚ SR) | Spotrebiteľské sťažnosti na finančné inštitúcie vlani pomohli klientom získať späť 460 tis. €. Podľa Národnej banky Slovenska bola zhruba štvrtina takýchto podaní opodstatnená. Centrálna banka vlani prijala od ľudí vyše dvetisíc podaní na finančné inštitúcie, čo bolo medziročne o 7 % menej. (Denník N) | Ministerstvo hospodárstva je pripravené urobiť akékoľvek kroky, ktoré by boli potrebné v súvislosti s nedostatkom polovodičov potrebných pre výrobu v slovenských automobilkách. Chýbajúce komponenty už obmedzili výrobu v bratislavskom závode Volkswagen Slovakia aj v trnavskej automobilke PCA Slovakia (Stellantis). (SME) | V rokoch 2021 až 2022 bude ďalšie oddlženie nemocníc, pričom štát chce určovať zdravotným poisťovniam, koľko peňazí má ísť na nemocničnú či ambulantnú starostlivosť. Štátne nemocnice majú aktuálne dlh takmer 670 mil. € po lehote splatnosti. (Denník N) | Základnými piliermi daňovej a odvodovej reformy budú férové dane, jedna daň a jeden odvod, ako aj 200 € mesačne na dieťa. Uviedol to minister financií. Zároveň poprel medializované informácie o možnom náraste dane z pridanej hodnoty (DPH) na 25 %. (www.tvnoviny.sk) | Deficitné hospodárenie vykázali v minulom roku všetky krajiny Európskej únie, pričom priemerný schodok dosiahol hodnotu 6,9 % hrubého domáceho produktu (HDP). Hospodárenie Slovenska dosiahlo deficit 6,2 % HDP. Vyplýva to z návrhu štátneho záverečného účtu SR za rok 2020. (SME) | Koronavírusová kríza v EÚ síce pomaly odznieva, zanecháva však za sebou stopu vo verejných financiách. Zatiaľ čo celková úroveň verejného dlhu sa do konca roka 2019 v pomere k hrubému domácemu produktu (HDP) v posledných rokoch neustále znižovala, počas pandemických deviatich mesiacov roka 2020 sa verejné zadlženie eurozóny zdvihlo o 13,3 percentného bodu. (Hospodárske noviny) | Ceny priemyselných výrobcov zrýchlili v marci tempo rastu, pod čo sa podpísali najmä ceny energií a polotovarov. Ceny producentov v krajinách eurozóny vzrástli v marci medzimesačne o 1,1 %, v širšej Európskej únii sa ceny výrobcov zvýšili v marci o 1,2 %. (TASR) | Aktivita v súkromnom sektore eurozóny zrýchlila minulý mesiac tempo rastu, keďže sektor služieb dokázal zvládnuť nové obmedzenia a vrátiť sa k rastu. Aprílové výsledky poukazujú na to, že eurozóna by mala v 2. kvartáli vystúpiť z dvojitej recesie. (TASR) |

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania sa a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME

SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.

 • Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.

 • SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.

 • SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.

 • SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.

 • ADRIANA TINKOVÁ

  riaditeľka pre financie, služby a právnu podporu

  „Všetci chceme to isté, odlišnosťou získať konkurenčnú výhodu a vylepšiť svoje postavenie na trhu.
  My pomáhame vytvárať prostredníctvom detailov vzťahy. Úspech našich klientov nie je náhoda.“

 • JANA KUBOVÁ

  riaditeľka útvaru obchodu

  „Každý, kto je úspešný, v niečom vyniká a aj preto sa obchodné spravodajstvo muselo stať súčasťou moderného marketingu.
  Spoločne tvoríme vašu stratégiu domácich obchodných záujmov.“

 • KATARÍNA VALACHOVÁ

  riaditeľka útvaru spracovania údajov

  „Popri autorizácii dát spolupracujeme s profesionálmi v celej krajine každý deň.
  Poskytujeme im širokú škálu služieb, ktorými sa spájame za účelom rozvoja ich životne dôležitej obchodnej infraštruktúry.“

"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"


"Nikto nie je sám dosť múdry"

AKTÍVNE PODNIKY

SUBJEKTY V KRÍZE

EXPORTÉRI

ImportériFirmy s vlastníkom z Cypru

Firmy s vlastníkom z Česka

Firmy s vlastníkom z Maďarska

Firmy s vlastníkom z Poľska