Prehľad dane z príjmu právnických subjektov v rokoch 2012-2019