Dlžné čiastky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Do prehľadu sme zahrnuli právnické subjekty s dlhom voči jednej z inštitúcií k 21.07.2020. Zo štatistiky sme vylúčili oblať zdravotníctva.

Dlžné čiastky akciových spoločností

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným

Dlžné čiastky na daniach v jednotlivých krajoch

Dlžné čiastky akciových spoločností v krajoch

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným v krajoch

Dlžné čiastky na sociálnom a zdravotnom poistení v jednotlivých krajoch

Dlžné čiastky akciových spoločností v krajoch

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným v krajoch