Dlžné čiastky na daniach, sociálnom a zdravotnom poistení

Do prehľadu sme zahrnuli právnické subjekty s výškou dlhu voči jednej z inštitúcií vo výške nad 50 000 eur k 20.12.2018. Zo štatistiky sme vylúčili oblať zdravotníctva.

Dlžné čiastky akciových spoločností

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným

Dlžné čiastky živnostníkov

Dlžné čiastky na daniach v jednotlivých krajoch

Dlžné čiastky akciových spoločností v krajoch

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným v krajoch

Dlžné čiastky živnostníkov v krajoch

Dlžné čiastky na sociálnom a zdravotnom poistení v jednotlivých krajoch

Dlžné čiastky akciových spoločností v krajoch

Dlžné čiastky spoločností s ručením obmedzeným v krajoch