Prehľad rastu/poklesu čistého zisku po zdanení (EAT) právnických subjektov v rokoch 2011-2017

Počet aktívnych právnických subjektov:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akciová spoločnosť 4 277 4 900 5 532 5 642 5 669 5 644 5 499
Spoločnosť s ručením obmedzeným 104 948 134 804 171 919 177 268 181 610 189 377 195 231
Komanditná spoločnosť 363 640 852 988 961 914 880
Verejná obchodná spoločnosť 217 256 369 408 396 403 419
Družstvo 1 175 1 227 1 430 1 453 1 474 1 436 1 438

Porovnanie čistého zisku po zdanení (EAT) akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným v rokoch 2011-2017

Čistý zisk po zdanení (EAT) akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným za rok 2017

Čistý zisk po zdanení a.s.

Čistý zisk po zdanení s.r.o.