Prehľad rastu/poklesu čistého zisku po zdanení (EAT) právnických subjektov v rokoch 2012-2019

Porovnanie čistého zisku po zdanení (EAT) akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným v rokoch 2012-2019

Čistý zisk po zdanení (EAT) akciových spoločností a spoločností s ručením obmedzeným za rok 2019

Čistý zisk po zdanení a.s.

Čistý zisk po zdanení s.r.o.