DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Belgickí špecialisti na technológie pre opracovanie plechov zo skupiny LVD Group v Tornali patria medzi kľúčové podniky regiónu. Ich dcéra LVD S3 chystá expanziu. Firma investuje celkovo 2,2 mil. €. Slovenská vláda ju podporí investičným stimulom vo forme úľavy na dani z príjmov vo výške 868 tis. €. Podnik dnes zamestnáva vyše 300 ľudí a jeho ročné tržby siahajú k 50 mil. €. (Denník N) | V Nitre na Šindolke by mal vyrásť súbor polyfunkčných bytových domov. V troch objektoch s celkovou zastavanou plochou 2 875 m2 by malo vzniknúť 365 bytov, 13 apartmánov a štyri prevádzky občianskej vybavenosti. Predpokladané investičné náklady by mali dosiahnuť 35 mil. €, uvádza spoločnosť Šindolka Residence. (TASR) | Výrobca kompresorov a kondenzačných jednotiek Embraco Slovakia v súčasnosti finalizuje nábor približne 80 nových zamestnancov. Dôvodom je zvýšený dopyt po výrobkoch z prvých mesiacov tohto roka. Vlani bolo pritom vedenie nútené pristúpiť k hromadnému prepúšťaniu v súvislosti s prepadom objednávok. (SITA) | Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje rekonštrukciu cesty I/9 v úseku vedúcom cez Žiar nad Hronom. Celková odhadovaná hodnota zákazky predstavuje takmer 6 080 000 € bez DPH a SSC chce na financovanie využiť i európske zdroje. (TASR) | Osobná a nákladná islandská letecká spoločnosť Bluebird Nordic plánuje získať na Slovensku osvedčenie leteckého prevádzkovateľa. Chce tak rozšíriť svoje pôsobenie v Európe. Spoločnosť plánuje rozšíriť v nasledujúcich rokoch svoju flotilu na 25 lietadiel a posilniť tak svoju pozíciu na trhu nákladnej dopravy. (Hospodárske noviny) | Priemysel v eurozóne aj v celej EÚ v januári 2023 ožil a jeho produkcia vzrástla. V januári 2023 sa produkcia priemyslu po očistení od sezónnych vplyvov v regióne, ktorý zaviedol euro, zvýšila o 0,7 % oproti decembru, keď medzimesačne klesla o 1,6 %. V celej EÚ vzrástla priemyselná produkcia v januári medzimesačne o 0,3 % po decembrovom znížení o 0,6 %. (Eurostat) | Vytúžené ďalšie spomalenie zdražovania sa v uplynulom mesiaci nedostavilo. Po tom, čo v januári inflácia klesla z rekordnej úrovne z konca minulého roka na 15,2 %, vo februári sa tempo všeobecného zdražovania opäť vrátilo vyššie, až na 15,4 %. (Pravda) | Historický pokles úspor slovenských domácností priniesol jedno pozitívum. Domáce banky ponúkajú druhé najvyššie zhodnotenie úspor v rámci celej eurozóny. Vklady s dobou splatnosti do jedného roka boli v januári úročené priemerným úrokom 2,08 %. (Trend) | V nasledujúcom období by mohli ceny bytov klesnúť na augustovú úroveň roku 2021. Najvýraznejší pokles očakáva Realitná únia SR tam, kde od augusta 2021 vzrástli ceny najviac. Spomedzi krajských miest by mohli ceny bytov klesnúť najvýraznejšie v Banskej Bystrici, a to o 30,4 %. (www.openiazoch.sk) | Insolvenčné procesy v konkurznom konaní by mohol viesť jeden špecializovaný portál. Výsledkom má byť zníženie administratívnych bariér v podnikaní na Slovensku. Vyplýva to z návrhu zákona o konkurze a reštrukturalizácii z dielne rezortu spravodlivosti. (TASR) |

SIMS, a.s.

Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
913906
aktívne podniky
50620
subjekty v kríze
11275
exportéri
15396
importéri
627
firmy s vlastníkom z Cypru
12037
firmy s vlastníkom z Česka
11776
firmy s vlastníkom z Maďarska
2059
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"