Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

O Nás
SIMS
Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

SIMS, a.s. je spoločnosťou s rýdzo slovenským kapitálom a zároveň najväčšou spravodajskou agentúrou so zameraním na špecializovaný spravodajský servis orientovaný na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Už od roku 1992 je dominantným hráčom na trhu s podnikovým a firemným spravodajstvom. Svoj vývoj a inovácie prispôsobuje potrebám zákazníkov predovšetkým z domáceho trhu. Dlhoročnými skúsenosťami a špecializovaným spravodajským servisom napomáha svojim klientom pri minimalizovaní strát z obchodného styku a pri nadväzovaní nových obchodných partnerstiev. Obchodné spravodajstvo a analytické produkty SIMS sa v priebehu rokov stali kľúčovou súčasťou metodiky rizík a akvizícií jej klientov. Úlohou a filozofiou spoločnosti je pomáhať obchodným organizáciám pri príprave a rozhodovaní pomocou zmysluplného a spoľahlivého ekonomického spravodajstva a marketingových informácií, aby boli efektívnejšie a úspešnejšie. Služby SIMS poskytujú profesionálne zázemie či už pre malé firmy, veľké korporácie alebo rozpočtové inštitúcie.

Každodenné používanie najaktuálnejších, presných a kvalitných spravodajských produktov založených na profesionálne spracovaných údajoch môže efektívne znížiť vaše finančné riziko, zvýšiť vaše príjmy alebo sprístupniť zdroje z grantov EÚ. Tisíce používateľov špecializovaného spravodajského servisu SIMS sú spokojné so spravodajstvom a informáciami, ktoré im SIMS poskytuje pre praktický každodenný pracovný proces. Medzi používateľov patria mnohé veľké finančné inštitúcie, banky, leasingové a faktoringové spoločnosti, štátne organizácie a agentúry, ako i podnikateľské subjekty, ktoré uznali nevyhnutnosť a užitočnosť informačných služieb poskytovaných spoločnosťou SIMS. Neustále sa snažíme vyhovieť potrebám našich klientov pomocou našich vysoko kvalitných služieb a dlhodobých, vzájomne výhodných vzťahov založených na dôvere. Podnikáme v prísnom súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonnými a regulačnými pravidlami, najmä s ohľadom na dodržiavanie predpisov o ochrane údajov.

Firemná symbolika
základ podnikovej kultúry
ERB SIMS

Popis erbu SIMS zaregistrovaného na Ministerstve vnútra Slovenskej republiky – HR W-85/2006 – V striebornom štíte čierne pravošikmé brvno preložené 4 striebornými rondelmi. Za štítom 3 zlaté prúty svornosti. Heraldickými nosičmi sú 2 červené rozklídlené ohliadajúce sa orly v zlatej zbroji. Nad štítom v oblúku text NEMO SOLUS SATIS SAPIT, pod štítom v striebornej stuhe text SLOVENSKÁ INFORMAČNÁ a MARKETINGOVÁ SPOLOČNOSŤ.”

EMBLÉM

Emblém SIMS je spracovaný ako pečatná verzia erbu využívaná v komunikácii s obchodnými partnermi v prípadoch, kde je potrebné výrazne sa trhovo odlíšiť s dôrazom na obchodno-spravodajské aktivity SIMS-u. Emblém SIMS je pod číslom 248966 zapísaný na Úrade priemyselného vlastníctva Slovenskej republiky v registri ochranných známok.

LOGO

Využíva sa v klasickej komerčnej komunikácii s obchodnými partnermi. SIMS tým demonštruje svoj postoj a kladenie dôrazu na tradíciu, avšak nie na konzervatívnosť.

Naše priority
ako to robíme
Kvalita Služieb
Našou úlohou je poskytnúť klientovi len to jedinečné a nenapodobiteľné.
ODBORNÉ ZÁZEMIE
Vyžadujeme disciplínu a odbornosť od každého spolupracovníka, ktorý pracuje pre nášho klienta.
SERIÓZNY PRÍSTUP
Ku každej úlohe, ku každému klientovi pristupujeme s pokorou a úctou.
POLITIKA INFORMAČNEJ BEZPEČNOSTI
ISO/IEC 27001:2013

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s. prijala svojim rozhodnutím dňa 1.2.2017 dokument Politika informačnej bezpečnosti, ktorý obsahuje ciele, rámec a dôležitosť procesov týkajúcich sa bezpečnosti informácií.

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a. s., je držiteľom certifikátu systému manažérstva bezpečnosti informácií podľa normy ISO/IEC 27001:2013.