Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

ČO JE TO PLATFORMA SiMS ?
Platforma SiMS je moderným interaktívnym nástrojom napomáhajúcim vyhľadávať a nadväzovať nové obchodné príležitosti. Umožňuje komplexný pohľad na potenciálnych a súčasných zákazníkov patriacich do podnikateľského prostredia. Poskytuje odpovede na otázky súvisiace s prípadnými rizikami vychádzajúcimi zo zákazníckych vzťahov v podnikateľskom prostredí. Systém poskytuje možnosť vyhľadania subjektu podľa IČO alebo obchodného názvu.
ČO OBSAHUJE ?
Platforma SiMS obsahuje predovšetkým presné a overené údaje obchodného, ekonomického, majetkového a hospodárskeho charakteru spojené do logických celkov s možnosťou vlastného usporiadania ich poradia v reporte. Komprimuje v sebe množstvo analytických, aktuálnych a historických informácií z vlastných, ako i zo všetkých dostupných informačných a spravodajských servisov, systémov a databánk na trhu.
ČO PRINÁŠA ?
Platforma SiMS prináša predovšetkým profesionálne spracovanie dát, ich premenu na informácie a s tým spojenú úsporu času a finančných prostriedkov, zároveň i možnosť zefektívnenia práce v oblasti marketingu, obchodu a riadenia rizík spojených s kredibilitou zákazníkov.
V ČOM JE VÝNIMOČNÁ ?
Platforma SiMS obsahuje informácie zo všetkých dostupných informačných zdrojov, ktoré sú dopĺňané informáciami získanými vlastnou investigatívnou a analytickou činnosťou. Kompiláciou vyššie uvedených zdrojov a činností poskytuje informácie, ktoré nie sú dostupné v žiadnom inom informačnom zdroji v SR. Overené kontakty na osoby zastrešujúce obchod a ekonomické náležitosti je možné využiť pre rýchle nadviazanie komunikácie s potenciálnym obchodným partnerom. Samozrejmosťou je export informácií.
PREČO SI ZVOLIŤ PLATFORMU SIMS?
sme hrdí, že sa podieľame na úspechu našich klientov.
  • PODPORA PRE ROZHODOVACIE PROCESY
    99%
  • POMOC PRI VYTVÁRANÍ NOVÝCH OBCHODNÝCH VZŤAHOV
    95%
  • POSILNENIE PODNIKOVÝCH ZÁUJMOV
    85%
Každý klient je pre nás dôležitý

Naši klienti využívajú služby Platformy SiMS predovšetkým na podporu rozhodovacích procesov, na vytváranie nových obchodných vzťahov a na posilnenie podnikových záujmov.