ČO JE TO PLATFORMA SiMS ?

Platforma SiMS je moderným interaktívnym nástrojom napomáhajúcim vyhľadávať a nadväzovať nové obchodné príležitosti. Umožňuje komplexný pohľad na potenciálnych a súčasných zákazníkov patriacich do podnikateľského prostredia. Poskytuje odpovede na otázky súvisiace s prípadnými rizikami vychádzajúcimi zo zákazníckych vzťahov v podnikateľskom prostredí.

ČO OBSAHUJE ?


Platforma SiMS obsahuje predovšetkým presné a overené údaje obchodného, ekonomického, majetkového a hospodárskeho charakteru spojené do logických celkov s možnosťou vlastného usporiadania ich poradia v reporte. Komprimuje v sebe množstvo analytických, aktuálnych a historických informácií z vlastných, ako i zo všetkých dostupných informačných a spravodajských servisov, systémov a databánk na trhu.

ČO PRINÁŠA ?


Platforma SiMS prináša predovšetkým profesionálne spracovanie dát, ich premenu na informácie a s tým spojenú úsporu času a finančných prostriedkov, zároveň i možnosť zefektívnenia práce v oblasti marketingu, obchodu a riadenia rizík spojených s kredibilitou zákazníkov.

V ČOM JE
VÝNIMOČNÁ ?

Platforma SiMS obsahuje informácie zo všetkých dostupných informačných zdrojov, ktoré sú dopĺňané informáciami získanými vlastnou investigatívnou a analytickou činnosťou. Kompiláciou vyššie uvedených zdrojov a činností poskytuje informácie, ktoré nie sú dostupné v žiadnom inom informačnom zdroji v SR. Informácie sú štandardne exportovateľné do formátu XLS.

Prečo si zvoliť Platformu SiMS?

SME HRDÍ, ŽE SA PODIEĽAME NA ÚSPECHU NAŠICH KLIENTOV.

Naši klienti využívajú služby Platformy SiMS predovšetkým na podporu rozhodovacích procesov, na vytváranie nových obchodných vzťahov a na posilnenie podnikových záujmov.

Podpora pre rozhodovacie procesy99%
Pomoc pri vytváraní nových obchodných vzťahov95%
Posilnenie podnikových záujmov85%