Všetky odpovede na jednom mieste

Výber správneho cieľového publika je kľúčom k úspechu reklamných kampaní alebo kampaní priameho marketingu.

Poskytujeme kompletné pokrytie analýzami 22 odvetví zo slovenského trhu. Zistite, ako a kde sú vaše obchodné riziká najviac koncentrované. A objavte potenciál pre obchodné a investičné príležitosti. Získajte hĺbkové štvrťročné správy o odvetviach s podrobnou analýzou založenou na našich makroekonomických a odvetvovo špecifických prognózach.

Register je zbierkou všetkých úradných dokumentov spoločností uverejňovaných v elektronickej forme.

Každý profesionálny produkt alebo systém služieb je produktom inovácií, ktorý je prispôsobený potrebám konkrétneho používateľa. Či už ide o úverový ratingový systém alebo bodovací model pre veľkú spoločnosť, naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s vývojom systémov, ktoré dlhodobo a flexibilne uspokojujú špecifické potreby.

Naši odborníci v oblasti spravodajských služieb majú preukázané výsledky v oblasti monitorovania vývoja, identifikácie trendov a odhaľovania najnovších obchodných stratégií na globálnych trhoch. Analyzujeme hrozby a príležitosti v jednotlivých odvetviach a poskytujeme komplexné informácie o konkurencii, ktoré vám pomôžu pri vašom raste.

Mapa vzťahov je interaktívny grafický analytický nástroj, ktorý je schopný dôkladne preskúmať reťazce obchodných, majetkových a personálnych vzťahov aj u tých najzložitejších spoločností a to za pár sekúnd.

Poskytujeme analytické spravodajstvo - profily spoločností pre strategické rozhodovanie a pohľad na financie pre kľúčových hráčov v každom sektore. Analyzujeme obchodné hrozby a príležitosti a poskytujeme dôkladné a systematické konkurenčné informácie, ktoré vám pomôžu pri prijímaní správnych obchodných a investičných rozhodnutí.

Obsahuje súhrnné údaje o obchodnom subjekte a účtovné závierky v elektronickej štruktúrovanej podobe i s prílohami.

Marketingový modul s komplexným súborom výberových kritérií je dobrou základňou pre tých, ktorí hľadajú nových zákazníkov alebo dodávateľov.

Kontaktný modul, ktorý uľahčuje prezeranie kontaktných, ekonomických a právnych údajov vašich potenciálnych zákazníkov a dodávateľov.

Naše správy špecifické pre dané odvetvie a krajinu, ktoré pokrývajú viac ako 20 hlavných odvetví a monitorujú 200 svetových trhov, vám poskytujú hĺbkovú analýzu trhov podľa vášho výberu. Sprehľadnite a vyhodnoťte podnikanie na vysoko rizikových trhoch, na ktorých pôsobíte. Vyhýbajte sa riziku každý deň. Máme pre vás k dispozícii profily spoločností, SWOT analýzy, tematické správy, odvetvové partnerské analýzy, aktuálne správy a prieskumy. Naše spravodajstvo spája všetky relevantné priemyselné, hospodárske a politické informácie, aby vám poskytlo úplný prehľad. Môžete vyhodnotiť, sledovať a kvantifikovať veľkosť a pozíciu trhu, príležitosti na rast a riziko na 200 trhoch z jedného zdroja.

Ľahko zrozumiteľný systém pre neekonómov kombinuje kompletnú databázu podkladov pre obchodné spravodajstvo s výpočtami priemyselného modelu. Služba tak poskytuje ľahko použiteľné a rýchle riešenie na minimalizáciu podnikateľského rizika.

Benchmark report umožňuje porovnávať svoje vlastné výkony alebo výkony vašej partnerskej spoločnosti a ich trendy s akoukoľvek referenčnou skupinou. Táto služba môže byť užitočná pri stanovovaní finančných cieľov pre vaše podnikanie, pri tvorbe obchodných plánov a pri ich meraní, ale môže byť veľmi užitočná aj pri analýze konkurencie a rýchlom skríningu partnerov.

Zjednotená, moderná a plnohodnotná platforma na sledovanie a skúmanie konkurzných sporov. Zostaňte informovaní o dôležitých aktualizáciách vo všetkých vašich sledovaných prípadoch - pomocou našich upozornení na vaše mobilné zariadenie s rýchlym a priamym doručením. Prehľadajte milióny dokladov a podaní pomocou jednotného prehľadávania a rýchlo vyhľadajte zverejnené dokumenty. Naše pokročilé fulltextové vyhľadávanie vracia presné výsledky na základe vašich kľúčových slov a filtrov.

Existuje veľa signálov, že obchodná organizácia alebo jej vlastník sa uberá nesprávnym smerom. Ak sa o nich dozviete včas, môžete reagovať a pripraviť sa na prevenciu alebo nápravu následkov. Denným využívaním služby automatického sledovania partnerov monitorujete činnosť svojich partnerov alebo dokonca svojich konkurentov. Subjekty vybrané používateľmi sú neustále monitorované a ak dôjde k zmene ich činností, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah, upozorníme vás na to.

Účelom vytvorenia jednotného systému registrácie online dlhov a verifikačnej služby spoločnosti je zvýšenie finančnej bezpečnosti používateľov, zníženie množstva obehových dlhov akumulovaných v ekonomike, zastavenie rastu dlhov a odfiltrovanie účastníkov trhu na základe ich platobnej neschopnosti.

Ponúkame globálne a regionálne správy o rizikách krajiny a finančných trhov, o priemyselnom výskume, podnikových informáciách a údajoch a prognózach.

Vďaka svojej medzinárodnej informačnej službe poskytujeme informácie o spoločnostiach registrovaných v rôznych krajinách sveta, čo klientom pomáha zmapovať finančnú situáciu zahraničných obchodných partnerov a analyzovať ich riziko.