Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

SIMS,a.s. je lokálny líder v oblasti obchodných a finančných informácií, správ a štatistík. Pripája vplyvné osoby s rozhodovacími právomocami k dynamickej sieti informácií, správ, analýz, ľudí a nápadov. Cieľom platformy SIMS je pomocou inovatívnych technológií, rýchlo a presne umožniť zákazníkom efektívnejšie pristupovať, integrovať, distribuovať a spravovať údaje a informácie SIMS, a.s.. Pomocou sily technológie spája predstaviteľov biznisu s presnými informáciami a pomáha im robiť rýchlejšie a inteligentnejšie rozhodnutia. SIMS, a.s. odštartovala informačnú a dátovú revolúciu kvality, ktorú oceňujú úspešní dodnes.

Úspech našich klientov
nie je náhoda
NAŠA KVALITA ÚDAJOV
pretože na kvalite našich dát nám záleží
NEUSTÁLE AKTUALIZOVANÉ OBCHODNÉ A SPOTREBITEĽSKÉ ZÁZNAMY

Kvalita údajov, ktoré dostávate od spoločnosti SIMS, a.s., je dôležitá, pretože si uvedomujeme, že presné a kvalitné informácie sú kľúčovou súčasťou rastu vášho podnikania. Takže každý rok investujeme státisíce eur a zamestnávame viac ako 30 zamestnancov na plný úväzok, aby sme zabezpečili, že naše obchodné a spotrebiteľské záznamy budú dôsledne aktualizované. Inými slovami, pri zakúpení našich zoznamov telefonických a e-mailových kontaktov môžete očakávať najvyššiu kvalitu údajov pre vaše predajné, marketingové, výskumné a referenčné potreby. Každý rok uskutočňujeme viac ako 350 000 hovorov, aby sme zhromaždili a overili cenné informácie a zaistili, že vaše údaje sú aktuálne, presné a relevantné.

VŠETKO, ČO POTREBUJETE NA ROZŠÍRENIE SVOJEJ FIRMY

Ak chcete získať kvalitný cielený zoznam potenciálnych zákazníkov, naše obchodné zoznamy a zoznamy spotrebiteľov vás efektívne marketingovo uspokoja. Využite naše riešenia, ktoré upútajú pozornosť vašich potenciálnych zákazníkov a prinútia ich nakupovať.

LEPŠÍ SPÔSOB HĽADANIA ZÁKAZNÍKOV

Spoločnosť SIMS, a.s. podniká už viac ako 30 rokov a poskytuje komplexné marketingové a dátové riešenia, aby podnikom, ako je ten váš, pomohla rýchlo a efektívne dosiahnuť ich ciele.

ŠPECIÁLNE ÚDAJE

Okrem našich základných obchodných a spotrebiteľských databáz zostavujeme ďalšie špeciálne zoznamy a databázy, ktoré vám umožnia rýchlo a ľahko vytvoriť dokonalý zoznam pre vaše obchodné potreby. Budete prekvapení potenciálom rastu a zisku presných údajov. Nechajte našich odborníkov, aby vám pomohli začať.

Marketingové riešenia

SPRÁVNE MARKETINGOVÉ RIEŠENIE PRE KAŽDÉ PODNIKANIE

"šité" na mieru jedinečným potrebám Vašej spoločnosti

Ak by váš marketing chcel využiť ďalšiu podporu, môžeme vám pomôcť. Ponúkame všetko, čo potrebujete, aby ste sa rýchlo a pohodlne spojili so zákazníkmi aj s potenciálnymi zákazníkmi. Špičkové obchodné a spotrebiteľské údaje vám pomôžu zostaviť jedinečný zoznam a telefonické, e-mailové a priame poštové kampane vám pomôžu zostať s nimi v kontakte. Spojte sa so zákazníkom, keď to práve potrebujete. Naši odborníci budú vždy pracovať na tom, aby sa vaša správa dostala k správnemu adresátovi - takže môžete získať najlepšiu odozvu a rozšíriť svoj zisk.

OBCHODNÉ ZOZNAMY

VYTVORTE ZOZNAM, KTORÝ VYHOVUJE VAŠIM OBCHODNÝM POTREBÁM

SIMS, a.s. je váš najkomplexnejší a najaktuálnejší zdroj na vyhľadávanie obchodných zoznamov a potenciálnych zákazníkov. Vyhľadáme vám odberateľov podľa odvetvia, veľkosti firmy, objemu predaja, územného členenia a ďalších firmografických údajov a vytvoríme vám podrobný marketingový zoznam podľa vašich potrieb. Naše zoznamy spotrebiteľov vám poskytujú prístup k najväčším, najpresnejším a najaktuálnejším dostupným informáciám. Náš tím je pripravený prispôsobiť vám dokonalé zoznamy domácich spotrebiteľov pomocou desiatok výberov z našich najaktuálnejších spravodajských databáz.

všetky odpovede na jednom mieste

Výber správneho cieľového publika je kľúčom k úspechu reklamných kampaní alebo kampaní priameho marketingu.

Poskytujeme kompletné pokrytie analýzami 22 odvetví zo slovenského trhu. Zistite, ako a kde sú vaše obchodné riziká najviac koncentrované. A objavte potenciál pre obchodné a investičné príležitosti. Získajte hĺbkové štvrťročné správy o odvetviach s podrobnou analýzou založenou na našich makroekonomických a odvetvovo špecifických prognózach.

Register je zbierkou všetkých úradných dokumentov spoločností uverejňovaných v elektronickej forme.

Každý profesionálny produkt alebo systém služieb je produktom inovácií, ktorý je prispôsobený potrebám konkrétneho používateľa. Či už ide o úverový ratingový systém alebo bodovací model pre veľkú spoločnosť, naša spoločnosť má rozsiahle skúsenosti s vývojom systémov, ktoré dlhodobo a flexibilne uspokojujú špecifické potreby.

Naši odborníci v oblasti spravodajských služieb majú preukázané výsledky v oblasti monitorovania vývoja, identifikácie trendov a odhaľovania najnovších obchodných stratégií na globálnych trhoch. Analyzujeme hrozby a príležitosti v jednotlivých odvetviach a poskytujeme komplexné informácie o konkurencii, ktoré vám pomôžu pri vašom raste.

Mapa vzťahov je interaktívny grafický analytický nástroj, ktorý je schopný dôkladne preskúmať reťazce obchodných, majetkových a personálnych vzťahov aj u tých najzložitejších spoločností a to za pár sekúnd.

Poskytujeme analytické spravodajstvo - profily spoločností pre strategické rozhodovanie a pohľad na financie pre kľúčových hráčov v každom sektore. Analyzujeme obchodné hrozby a príležitosti a poskytujeme dôkladné a systematické konkurenčné informácie, ktoré vám pomôžu pri prijímaní správnych obchodných a investičných rozhodnutí.

Obsahuje súhrnné údaje o obchodnom subjekte a účtovné závierky v elektronickej štruktúrovanej podobe i s prílohami.

Marketingový modul s komplexným súborom výberových kritérií je dobrou základňou pre tých, ktorí hľadajú nových zákazníkov alebo dodávateľov.

Kontaktný modul, ktorý uľahčuje prezeranie kontaktných, ekonomických a právnych údajov vašich potenciálnych zákazníkov a dodávateľov.

Naše správy špecifické pre dané odvetvie a krajinu, ktoré pokrývajú viac ako 20 hlavných odvetví a monitorujú 200 svetových trhov, vám poskytujú hĺbkovú analýzu trhov podľa vášho výberu. Sprehľadnite a vyhodnoťte podnikanie na vysoko rizikových trhoch, na ktorých pôsobíte. Vyhýbajte sa riziku každý deň. Máme pre vás k dispozícii profily spoločností, SWOT analýzy, tematické správy, odvetvové partnerské analýzy, aktuálne správy a prieskumy. Naše spravodajstvo spája všetky relevantné priemyselné, hospodárske a politické informácie, aby vám poskytlo úplný prehľad. Môžete vyhodnotiť, sledovať a kvantifikovať veľkosť a pozíciu trhu, príležitosti na rast a riziko na 200 trhoch z jedného zdroja.

Ľahko zrozumiteľný systém pre neekonómov kombinuje kompletnú databázu podkladov pre obchodné spravodajstvo s výpočtami priemyselného modelu. Služba tak poskytuje ľahko použiteľné a rýchle riešenie na minimalizáciu podnikateľského rizika.

Benchmark report umožňuje porovnávať svoje vlastné výkony alebo výkony vašej partnerskej spoločnosti a ich trendy s akoukoľvek referenčnou skupinou. Táto služba môže byť užitočná pri stanovovaní finančných cieľov pre vaše podnikanie, pri tvorbe obchodných plánov a pri ich meraní, ale môže byť veľmi užitočná aj pri analýze konkurencie a rýchlom skríningu partnerov.

Zjednotená, moderná a plnohodnotná platforma na sledovanie a skúmanie konkurzných sporov. Zostaňte informovaní o dôležitých aktualizáciách vo všetkých vašich sledovaných prípadoch - pomocou našich upozornení na vaše mobilné zariadenie s rýchlym a priamym doručením. Prehľadajte milióny dokladov a podaní pomocou jednotného prehľadávania a rýchlo vyhľadajte zverejnené dokumenty. Naše pokročilé fulltextové vyhľadávanie vracia presné výsledky na základe vašich kľúčových slov a filtrov.

Existuje veľa signálov, že obchodná organizácia alebo jej vlastník sa uberá nesprávnym smerom. Ak sa o nich dozviete včas, môžete reagovať a pripraviť sa na prevenciu alebo nápravu následkov. Denným využívaním služby automatického sledovania partnerov monitorujete činnosť svojich partnerov alebo dokonca svojich konkurentov. Subjekty vybrané používateľmi sú neustále monitorované a ak dôjde k zmene ich činností, ktoré môžu ovplyvniť obchodný vzťah, upozorníme vás na to.

Účelom vytvorenia jednotného systému registrácie online dlhov a verifikačnej služby spoločnosti je zvýšenie finančnej bezpečnosti používateľov, zníženie množstva obehových dlhov akumulovaných v ekonomike, zastavenie rastu dlhov a odfiltrovanie účastníkov trhu na základe ich platobnej neschopnosti.

Ponúkame globálne a regionálne správy o rizikách krajiny a finančných trhov, o priemyselnom výskume, podnikových informáciách a údajoch a prognózach.

Vďaka svojej medzinárodnej informačnej službe poskytujeme informácie o spoločnostiach registrovaných v rôznych krajinách sveta, čo klientom pomáha zmapovať finančnú situáciu zahraničných obchodných partnerov a analyzovať ich riziko.
ĎALŠIE INFORMÁCIE ZÍSKATE, KEĎ NÁM ZATELEFONUJETE NA: 18 456