SIMS, a.s. je spoločnosťou s rýdzo slovenským kapitálom a zároveň najväčšou spravodajskou agentúrou so zameraním na špecializovaný spravodajský servis orientovaný na podnikateľské prostredie v Slovenskej republike. Už od roku 1992 je dominantným hráčom na trhu s podnikovým a firemným spravodajstvom. Svoj vývoj a inovácie prispôsobuje potrebám zákazníkov predovšetkým z domáceho trhu. Dlhoročnými skúsenosťami a špecializovaným spravodajským servisom napomáha svojim klientom pri minimalizovaní strát z obchodného styku a pri nadväzovaní nových obchodných partnerstiev. Obchodné spravodajstvo a analytické produkty SIMS sa v priebehu rokov stali kľúčovou súčasťou metodiky rizík a akvizícií jej klientov. Úlohou a filozofiou spoločnosti je pomáhať obchodným organizáciám pri príprave a rozhodovaní pomocou zmysluplného a spoľahlivého ekonomického spravodajstva a marketingových informácií, aby boli efektívnejšie a úspešnejšie. Služby SIMS poskytujú profesionálne zázemie či už pre malé firmy, veľké korporácie alebo rozpočtové inštitúcie.

Každodenné používanie najaktuálnejších, presných a kvalitných spravodajských produktov založených na profesionálne spracovaných údajoch môže efektívne znížiť vaše finančné riziko, zvýšiť vaše príjmy alebo sprístupniť zdroje z grantov EÚ. Tisíce používateľov špecializovaného spravodajského servisu SIMS sú spokojné so spravodajstvom a informáciami, ktoré im SIMS poskytuje pre praktický každodenný pracovný proces. Medzi používateľov patria mnohé veľké finančné inštitúcie, banky, leasingové a faktoringové spoločnosti, štátne organizácie a agentúry, ako i podnikateľské subjekty, ktoré uznali nevyhnutnosť a užitočnosť informačných služieb poskytovaných spoločnosťou SIMS. Neustále sa snažíme vyhovieť potrebám našich klientov pomocou našich vysoko kvalitných služieb a dlhodobých, vzájomne výhodných vzťahov založených na dôvere. Podnikáme v prísnom súlade s vnútroštátnymi a medzinárodnými zákonnými a regulačnými pravidlami, najmä s ohľadom na dodržiavanie predpisov o ochrane údajov.