Prehľad tržieb z predaja tovaru, vlastných výrobkov a služieb vybraných právnických subjektov

Počet aktívnych právnických subjektov:

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017
Akciová spoločnosť 4 277 4 900 5 532 5 642 5 669 5 644 5 499
Spoločnosť s ručením obmedzeným 104 948 134 804 171 919 177 268 181 610 189 377 195 231
Družstvo 1 175 1 227 1 430 1 453 1 474 1 436 1 438
Verejná obchodná spoločnosť 217 256 369 408 396 403 419

Prehľad osobných nákladov vybraných právnických subjektov

Percentuálny podiel osobných nákladov na tržbách právnických subjektov