MBA-dátová analýza v ekonómii – dištančné vzdelávanie s Akadémiou ekonomických informácií a analýz

Program MBA-dátová analýza v ekonómii poskytuje príležitosť študovať stále žiadanejší a rýchlo sa rozvíjajúci odbor, Dátová analýza v ekonómii, pomocou flexibilného a distribuovaného vzdelávania v prostredí, ktoré zjednoduší vaše štúdium, pretože Akadémia ekonomických informácií a analýz (AEIA) poskytuje sériu na mieru pripravených modulov na diaľku. Jednotlivé moduly umožňujú v stanovenom časovom rámci štúdium tempom, ktoré vám vyhovuje a na mieste, ktoré si zvolíte.

Program MBA-Dátová analýza v ekonómii pomáha študujúcim rozvíjať zručnosti potrebné na to, aby vynikli ako riadiaci pracovníci. Absolventi AEIA získajú schopnosť rýchlo a presne analyzovať veľké množstvo informácií a nachádzať inteligentné riešenia obchodných problémov. Program tiež učí študujúcich, ako inšpirovať a motivovať ľudí, a vzbudzovať rešpekt, čo je zručnosť nevyhnutná pre tých, ktorí chcú zvládnuť ambiciózne obchodné projekty vyžadujúce tímovú prácu.

Absolvent štúdia bude pripravený zmeniť zaužívané spôsoby myslenia a získa tak konkurenčnú výhodu v analýze dát. Náš študijný program dátovej analýzy, založený na metodológii duálneho učenia sa (teória ihneď aplikovaná do praxe), kladie dôraz na priame uplatnenie toho, čo ste sa na AEIA naučili a na vašu každodennú úlohu, čo vám umožní preukázať okamžitý dopad na vašu organizáciu.

Čo je titul MBA?


MBA je profesijný titul „Master of Business Administration“ (neprekladá sa), je ideálny pre ľudí, ktorí chcú získať obchodné a ekonomické zručnosti a napredovať vo svojej kariére.

Pre koho je program vhodný? (podmienky prijatia)

MBA-dátová analýza v ekonómii je 100% online zrýchlený program určený pre absolventov II. stupňa vysokoškolského štúdia, alebo pracujúcich profesionálov, ktorí majú vášeň, ambíciu a odhodlanie uspieť vo svete biznisu.

V dôsledku zmien v pracovnom svete sa spôsoby vzdelávania stávajú pružnejšími a mnohí si uvedomujeme, že učenie je dôležité po celý život. Ľudia s nízkou formálnou kvalifikáciou sa na trhu práce dostávajú pod väčší nátlak.
Preto je potrebná „druhá šanca“ pre dospelých, ktorá stavia na predchádzajúcich skúsenostiach a získaných kompetenciách. Práve v dospelom veku je veľmi ťažké začať s kompletne novým vzdelávaním. Ak má človek rodinu a chodí do práce, má oveľa menej času ako v mladosti.

Uznávanie praktických skúseností, prípadne neformálne nadobudnutých kompetencií je preto ústredným prvkom stratégie celoživotného učenia už aj na Slovensku. Motivovaní a optimistickí ľudia, ktorí poznajú svoje kompetencie a chcú nadobudnúť nové, sú najlepším garantom existencie a rozmachu krajiny.
Preto sme sa aj my v AEIA rozhodli ponúknuť našim uchádzačom tzv. Uznanie predchádzajúcich skúseností (RPE – recognition of prior experience), čo znamená, že formálny bakalársky stupeň nie je povinný pre vstup do tohto programu.

Uchádzač, ktorý nedisponuje dokladom o ukončení vysokoškolského štúdia, môže predložiť svoje predchádzajúce pracovné skúsenosti z oblasti obchodu, ekonómie, finančníctva a príbuzných odborov v rozsahu minimálne tri roky. Prehlásenie o získanej praxi nájdete tu. K štúdiu prijímame bez prijímacích skúšok. Podanie prihlášky na štúdium je bezplatné.