DOMÁCE EKONOMICKÉ SPRAVODAJSTVO: Spoločnosť Andritz Slovakia plánuje v Humennom rozšíriť svoje výrobné a vývojové kapacity. Celkovo chce firma investovať viac ako 41,5 mil. € a do roku 2024 vytvoriť 101 nových pracovných miest, z toho 64 v priemyselnej výrobe a 37 v technologickom centre. Ministerstvo hospodárstva SR navrhuje firme stimul takmer 4,7 mil. €. Vo forme úľavy na dani by to malo byť necelých 1,8 mil. € a vo forme príspevku na vytvorené nové pracovné miesta takmer 2,9 mil. €. (Trend) | Východoslovenský ťažobný podnik Zeocem chce investovať 80 mil. € do výroby cementového slinku, ku ktorej sa vracia po štvrťstoročí. Dôvodom je rast stavebníctva. Investor hovorí, že bude najekologickejšou európskou cementárňou a nový projekt vytvorí prácu pre 50 až 100 nových zamestnancov. Firmu vlastnia česko-rakúska skupina CTR a rakúsky Glock Health. (Denník N) | Finančná správa (FS) SR potvrdila pokutu 3 mil. € pre súkromnú zdravotnú poisťovňu Dôvera. Dôvodom má byť nesprávny postup pri účtovaní o poistnom kmeni. (SME) | Spoločnosť Shell rozširuje svoju sieť o päť čerpacích staníc firiem Progress Trading a Petroltrans, ktoré sú umiestnené v katastrálnych územiach Topoľčany, Spišská Sobota, Brezno, Bánovce nad Bebravou a Trnava. Po rozšírení by mal mať Shell 90 čerpacích staníc. (TASR) | Železnice Slovenskej republiky (ŽSR) plánujú zriadiť kontrolné body vo svojej sieti predbežne za 10,5 až 44,7 mil. €. Ide o miesta na trati s diagnostickými zariadeniami, ktoré vyhodnocujú parametre vlakov počas jazdy a môžu tým znížiť počet nehôd na železnici. (Webnoviny) | Európska komisia (EK) oznámila ministerstvu hospodárstva, že nemá výhrady voči memorandu medzi Ministerstvom hospodárstva SR, Ministerstvom financií SR a Slovenskými elektrárňami. Schválenie memoranda umožňuje dodávky silovej elektriny v ročnom objeme približne 6 terawatthodín za aktuálne platnú cenu. Zabráni sa tak negatívnemu vplyvu niekoľkonásobného výrazného nárastu cien elektrickej energie na trhoch pre slovenské domácnosti. (TASR) | Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje na aktivity spoločnosti Slovenské podielové družstvo Rod. Ide o družstvo, ktoré ponúka možnosť stať sa jeho podielnikom prostredníctvom webovej stránky spdr.sk a narodnabanka.sk. Činnosť družstva podľa vyjadrení centrálnej banky nepodlieha jej dohľadu. Družstvu nevydala žiadne povolenie, ktoré by ho oprávňovalo na činnosť, ktorá patrí do pôsobnosti NBS a nie je zapísané v žiadnom registri, ktorý vedie. (NBS) | Národná diaľničná spoločnosť (NDS) už podpísala zmluvu s víťazom tendra na výstavbu rozšírenia D1 Bratislava – Triblavina vrátane križovatky D1/D4. Poľská firma Budimex sa zaviazala postaviť 3,6-kilometrový úsek približne za tri roky. Zmluvná cena je zhruba 110 mil. € a stavba bude financovaná zo štátneho rozpočtu. (SITA) | Opätovné zdanenie bánk vo forme osobitného odvodu obmedzí priestor na úverovanie, teda podporu a rast hospodárstva v čase energetickej nedostatočnosti, vysokej inflácie a geopolitickej nestability. Negatívny vplyv opatrenia na schopnosť bankového sektora pôsobiť stabilizujúco na ekonomiku bude výrazne vyšší ako jeho pozitívne vplyvy v podobe vyššieho príjmu do štátneho rozpočtu. Slovenská banková asociácia preto nesúhlasí so začlenením bánk do novely zákona o osobitnom odvode. (Webnoviny) | Ekonomická nálada na Slovensku sa v novembri opäť znížila, pol roka trvajúci pokles dôvery bol však v tomto mesiaci najmiernejší. Medzi podnikateľmi vnímali dôveru k vývoju slovenskej ekonomiky oproti minulému mesiacu pesimistickejšie v priemysle a v službách. Naopak, podnikateľská atmosféra sa zlepšila v obchode a v stavebníctve. Optimizmus prejavili aj spotrebitelia, ich dôvera medzimesačne vzrástla len tretíkrát v tomto roku. (ŠÚ SR) | Dôvera v ekonomiku eurozóny v novembri vzrástla, prvýkrát od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu koncom februára. Prispel k tomu väčší optimizmus medzi spotrebiteľmi aj v sektore služieb. Ukázali to výsledky najnovšieho prieskumu Európskej komisie. (Bloomberg) | Úrad európskeho prokurátora EPPO v spolupráci s orgánmi 14 členských štátov EÚ odhalil komplikovaný systém podvodov s vratkami dane z pridanej hodnoty (DPH) v sume 2,2 mld. €. Podvody sa týkali predaja elektroniky. EPPO vyšetruje v Belgicku, na Cypre, vo Francúzsku, Nemecku, Grécku, Maďarsku, Taliansku, Litve, Luxembursku, Holandsku, Portugalsku, Rumunsku, na Slovensku a vo Švédsku. (TASR) |

SIMS, a.s.

Za účelom zabezpečenia korektného fungovania našej webovej stránky ukladáme niekedy na Vašom zariadení malé dátové súbory, tzv. cookie.

Vitajte

vo svete informácií
Informácie tvoria úspech - SIMS tvorí informácie

Slovenská informačná a marketingová spoločnosť, a.s.

Informácie

Firemné informácie vám umožnia prístup k našej najväčšej a najobsažnejšej spravodajskej databáze v SR. Informácie zo spravodajstva SIMS vás presvedčia o tom, že práca s nimi môže byť rýchla a ľahká.

Riadenie

Na zabezpečenie presnosti a použiteľnosti vašich údajov je potrebná dobrá úroveň riadenia. Začnite budovaním „základnej pravdy“ - súboru správnych údajov o subjektoch a jednotlivcoch, napríklad od externého poskytovateľa, ako je SIMS, proti ktorému je možné overiť všetky ostatné údaje. Ak svojim údajom môžete dôverovať, rýchlo ich budete môcť škálovať.

Pochopenie

Prezeraním údajov o firmách a ich sieťach - získate širšie pochopenie správania a sféry vplyvu jednotlivca. Dokážete odhaliť zdanlivo neprepojené podniky, ktoré majú skutočného spoločného vlastníka, a pomôže vám odhaliť siete podozrivých podnikov.

Odhalenie

Ak firemné informácie začnete používať inteligentnejšie, zistíte, že súlad s rôznymi aspektmi a každodenné činnosti sú oveľa jednoduchšie. Uvidíte skutočný príbeh, ktorý sa skrýva za vašimi údajmi, a „zlí herci“ sa budú pred vami ťažšie skrývať.

Integrácia

Objavte naše riešenia, rýchle a spoľahlivé firemné údaje pre rozhodovanie a nepretržité monitorovanie. SIMS poskytuje jedinečný zdroj údajov na identifikáciu, overovanie, skríning a monitorovanie konkurencie, zákazníkov alebo dodávateľov prostredníctvom moderných rozhraní, ktoré sú integrovateľné do vašich existujúcich pracovných tokov.

INFORMÁCIE NA DLANI ALEBO KTO SME
SIMS, a.s. je prvá spravodajská agentúra svojho druhu (1992) zaoberajúca sa zberom a spracovávaním ekonomických, kreditných, hospodárskych a marketingových informácií výlučne zo slovenského trhu.
analýzy a rešerše
Produkty SIMS, predovšetkým analýzy podnikov - reporty, sektorové analýzy a rešerše sú v obsahu, v rozsahu i v kvalite výnimočné. Ich vypovedajúca hodnota, ako i sofistikovaný informačný systém sú v rámci komerčnej sféry špičkou vo svojom odbore.
spravodajská agentúra
SIMS je silnou súčasťou slovenského hospodárskeho a ekonomického spravodajstva, má know-how modernej spravodajskej agentúry pokrývajúcej všetky informačné potreby, či už ide o špecializovaných klientov alebo bankový a verejný sektor.
najväčší na trhu
SIMS sa zaraďuje medzi 5 najväčších agentúr obdobného druhu v Európe. Je najväčšou komerčnou spravodajskou agentúrou na Slovensku, ktorá disponuje najširším špecializovaným spravodajským servisom.
denná aktualizácia
SIMS je lídrom pri spracovávaní správ v segmente Micro a SME, kde denne a s osobitným dôrazom aktualizuje dáta o všetkých subjektoch dosahujúcich tržby od dvestotisíc Eur vyššie. Správy o ostatných podnikateľských subjektoch aktualizuje s rovnakou periodicitou a zodpovednosťou, avšak bez ich následnej autorizácie.
905796
aktívne podniky
50567
subjekty v kríze
11030
exportéri
15302
importéri
627
firmy s vlastníkom z Cypru
11756
firmy s vlastníkom z Česka
11725
firmy s vlastníkom z Maďarska
2030
firmy s vlastníkom z Poľska
"NEMO SOLUS SATIS SAPIT"
"Nikto nie je sám dosť múdry"