Vývoj vznikajúcich a zanikajúcich právnických subjektov vo vybraných odvetviach